Zonnepanelen voor iedereen!

Zonnecoöperatie West-Friesland biedt mensen de oplossing om gebruik te kunnen maken van zonne-energie indien dat op hun eigen dak niet mogelijk is.

Niet elk dak is geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Soms ligt het dak op het noorden of vangt het te veel schaduw. Soms is het verboden om zonnepanelen te plaatsen vanwege lokale voorschriften of door beperkingen van de verhuurder. Ook eigenaren van appartementen hebben meestal geen eigen dak om zonnepanelen op te plaatsen.

Om mensen toch in de gelegenheid te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken komen er zonnepanelen op geschikte daken van anderen. Dit wordt geregeld via de zonnecoöperatie. De opgewekte stroom wordt met uw energierekening verrekend. Bovendien hoeft u dankzij het energieakkoord een belangrijk deel van de energiebelasting niet te betalen.

Op dit moment zijn er projecten opgestart in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en Hoorn.

Waarom lid worden van Zonnecoöperatie West-Friesland?

Lid worden van de zonnecoöperatie biedt u de volgende voordelen;

 • Met dit initiatief is het voor u mogelijk om (een gedeelte van) uw elektriciteitsgebruik zelf op te wekken.
 • Zonnepanelen zijn een belangrijke stap op weg naar de energieneutrale woningen van de toekomst.
 • Indien u de investering om op een eigen dak zonnepanelen te installeren te hoog vindt, is een zonnecoöperatie een goede oplossing; u kunt namelijk al meedoen vanaf € 700,- (inclusief BTW).
 • U draagt bij aan een schoner milieu, ook voor toekomstige generaties. Denk hierbij ook aan de klimaatverandering.
 • Er blijven meer kostbare fossiele brandstoffen over voor latere generaties.
 • We worden minder afhankelijk van import vanuit het buitenland.
 • De coöperatie neemt u vrijwel al het regelwerk uit handen.
 • De opgewekte zonne-energie wordt verrekend met uw jaarlijkse energieverbruik.
 • Zonnepanelen zijn een zeer goede investering. Ze zijn een directe manier om op uw energierekening te besparen.
 • Uw geïnvesteerde geld verdient zich in ongeveer 9,5 jaar terug. Daarna heeft u nog circa 15 jaar bijna gratis energie.
 • Leden hebben voorrang bij inschrijving van een nieuw te ontwikkelen zonne-installatie.
 • De coöperatie heeft géén winstoogmerk.

Wilt u lid worden en/of de daarbij behorende documenten inzien klik dan hier.

Zonnecoöperatie West-Friesland benut brandweergarages

Initiatiefnemer Ad Verhage en vice-voorzitter Rein van Straten van zonnecoöperatie West-Friesland voor brandweerkazerne Enkhuizen. (Foto: Rodi Media)

DRECHTERLAND/ENKHUIZEN/STEDE BROEC – Als het gaat om locaties voor zonnedaken zijn brandweergarages een gat in de markt. Zonnecoöperatie West-Friesland realiseerde al vier zonnedaken op brandweergarages in Enkhuizen, Drechterland, Hem en Hoorn. Maar gemeenten worden voorzichtiger.

Brandweerdaken zijn goede daken, vertelt Rein van Straten, vice-voorzitter Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF). “Het zijn vaak modernere gebouwen met een gunstige ligging met een goede constructie, dus goede draagkracht. Bandweerkazernes zijn eigendom van de gemeente en dat is een prettige partner om mee samen te werken.”

Burgerinitiatief

ZCWF is een burgerinitiatief dat bewoners een oplossing biedt om gebruik te kunnen maken van zonne-energie als dat op hun eigen dak niet mogelijk is. Van Straten: “Niet elk dak is geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Soms ligt het dak op het noorden of vangt het te veel schaduw. Soms is het verboden om zonnepanelen te plaatsen vanwege lokale voorschriften, bijvoorbeeld omdat het om een monument of beschermd stadsgezicht gaat.”

Om mensen toch in de gelegenheid te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken komen er zonnepanelen op geschikte daken van anderen. “Je koopt van ons zonnepanelen die we op een gemeenschappelijk dak plaatsen. Bewoners hebben er geen omkijken naar. Alles wordt geregeld via de zonnecoöperatie. De opgewekte stroom wordt met de eigen energierekening verrekend en een deel van de energiebelasting hoef je niet te betalen.”

Eigen duurzame energie

ZCWF heeft nu zes daken waar in totaal 1100 zonnepanelen waar ruim honderd huishoudens uit onder meer Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec stroom van hebben. “Mensen kopen een certificaat, oftewel een zonnepaneel, ter waarde van 350 euro. Een doorsneehuishouden heeft voor eigen stroomverbruik tien tot twaalf panelen nodig.”

Naast de brandweergarages ligt ook onder andere het dak van fruitkwekerij en zorgboerderij ’t Keetje in Lutjebroek vol, met 209 panelen. Van Straten: “Zij zijn zelf op ons afgestapt.” ZCWF zoekt nog meer daken. “Als ik om me heen kijk zie ik dat er nog heel veel daken beschikbaar zijn. Ondernemers kunnen er hun voordeel meedoen, ze ontvangen een kleine vergoeding of verlagen hun eigen energierekening.”

Gemeenten terughoudend

Wat voor brandweerkazernes geldt, geldt ook voor andere gemeentelijke gebouwen: het gaat vaak om grote oppervlakten. De laatste tijd is het moeilijker om gemeentelijke daken te vinden. Van Straten: “Gemeenten zoals Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen reageren heel positief op ons initiatief. Dat deden ze vijf jaar geleden al, maar we zien nu dat ze wat terughoudender worden in het openstellen van hun daken. Ze willen eerst hun eigen energiebehoefte inventariseren. Of dat erg is? Nee, want indirect dragen we bij aan de ontwikkeling van zonne-energie. En dat is tenslotte waar het om gaat!”

Capaciteitstekort

ZCWF gaat vrolijk door. Inmiddels is er weer een dak gevonden en voldoende bewoners die zonnepanelen willen. Nu dreigt een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Van Straten: “Liander heeft een capaciteitstekort en kan de vraag niet aan. Het is wachten op Liander die ter plekke het stroomnet moet uitbreiden. Dat kan over een paar maanden zijn, maar ook gerust 2021 worden.”

Bron; De Drom, 26 februari 2020. Rodi Media, Irene Hemels.

Subsidie energiebesparende maatregelen + energiebesparingslening in gemeente Stede Broec & gemeente Drechterland

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente Stede Broec krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal. In 2020 stelt gemeente Stede Broec € € 23.625,- en gemeente Drechterland € 80.000,- beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Voor méér informatie kijkt u op de website van gemeente Stede Broec of op de website van gemeente Drechterland.

Wilt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken, dan verwijzen gemeente Stede Broec en Drechterland u naar de Nationale Energiebespaarlening.

Kijkt u ook even op de website van het duurzaam bouwloket. Er zijn wellicht nog meerdere subsidies van toepassing

Subsidie energiebesparende maatregelen + duurzaamheidslening in gemeente Hoorn

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente Hoorn krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal. In 2020 stelt gemeente Hoorn € 100.000 beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Voor méér informatie kijkt u op de website van gemeente Hoorn

Met een duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld door dak, gevel, of vloerisolatie te plaatsen. De duurzaamheidslening is een lening van de gemeente Hoorn en heeft aantrekkelijke voorwaarden. In 2020 stelt de gemeente € 500.000 beschikbaar voor deze lening. Hier vindt u méér informatie.

Vereniging Participatie Wind Op zee

Via enkele van onze leden werden wij geattendeerd op de vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ). Deze vereniging heeft als doel om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. Wij hebben besloten om hieronder wat informatie namens dit initiatief te plaatsen.

Samen aan de wind.

Ons land heeft al flink wat windmolenparken op zee. Daar komt in de nabije toekomst nog een aantal bij. En dat is hard nodig om de overgang naar duurzame energie te realiseren. Voor de bouw van deze projecten zijn enorme investeringen nodig. Die komen voornamelijk van grote multinationals en rijke (buiten)landen die daar dan ook graag de financiële vruchten van plukken. Dat mag natuurlijk. Maar de wind is van iedereen. Dus ook van U.

Vereniging Participatie Wind Op zee.

Onze vereniging is opgericht om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. We willen mee kunnen praten en beslissen over wat er in onze achter- en voortuin gebeurt. Meeprofiteren van de opbrengsten en die deels weer herinvesteren in nieuwe duurzame ontwikkelingen. Hoe groter we zijn, des te meer gewicht we in de schaal kunnen leggen. Help ons groeien en word lid. Lees hier meer over de doelstellingen van onze vereniging op pwoz.nl

Wij zoeken daken

Zonnecooperatie West-Friesland is op zoek naar daken! Heeft u een groot dak, en doet u er niets mee? Of heeft u alleen maar een klein gedeelte nodig voor eigen zonnepanelen? Dan hebben wij interesse in uw dak.

Doordat wij zonnepanelen op uw dak leggen, kunnen vrienden, familie, kennissen en buren gebruik maken van zonne-energie. Niet ieder dak is namelijk geschikt om zonnepanelen op te plaatsen, en door dit op geschikte daken te doen, en de energie daarvan binnen de coöperatie met deze mensen te verreken kunnen zij toch over zonne-energie beschikken.

We zoeken daken met een grootte vanaf ongeveer 500m2

Heeft u een geschikt dak en wilt u méér weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bijeenkomst duurzame initiatieven

Op donderdag 25 april 2019 is er een bijeenkomst in Hoorn gehouden waarbij bestuursondersteuners, bestuur en overige geïnteresseerden samen in gesprek gingen met als onderwerpen;

 • Verkenning van mogelijkheden om duurzame energie initiatieven in Hoorn e.o. te ontplooien.
 • Verkenning interesses bij leden om dit op te pakken.

Namens gemeente Hoorn was Charlotte Bakker aanwezig. Zij is programmamanager Duurzame stad gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn heeft zich als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. De aanwezigen hebben een korte presentatie gehad van de stappen die genomen gaan worden. Dit kan natuurlijk niet zonder medewerking van de inwoners. De initiatieven die besproken zijn kunnen bijdragen aan dit doel.

Tijdens enkele brainstormsessies zijn er een paar initiatieven naar voren gekomen, die verder opgepakt gaan worden.

Westfriese gemeenten starten eigen Duurzame Huizenroute  

De Westfriese gemeenten organiseren zaterdag 25 mei 2019 de eerste Westfriese Duurzame Huizenroute. De Duurzame Huizenroute staat in het teken van Aardgasloos Wonen. Duurzame huiseigenaren stellen hun woning open en delen ervaringen met andere huiseigenaren over het verduurzamen van hun woning.

Aanmelden
Woon je aardgasvrij in West-Friesland? Of woon je bijna aardgasvrij?, En wil je jouw ervaringen delen tijdens de Westfriese Duurzame Huizenroute op 25 mei? Meld je dan uiterlijk woensdag 27 maart aan om mee te doen. Eerst meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket per telefoon (072 – 743 39 56) of per mail (info@duurzaambouwloket.nl).

De Westfriese Duurzame Huizen Route is een gezamenlijk initiatief van de Westfriese gemeenten, het Duurzaam Bouwloket en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Voor meer informatie over Duurzaam Bouwloket kijkt u op de website; https://www.duurzaambouwloket.nl/

Open dag Geothermiecentrale in Andijk

Op zaterdag 6 april 2019 nodigt ECW GEO Andijk u van harte uit om te komen kijken op de Geothermiecentrale in Andijk tijdens Kom in de kas.

In de periode 2017-2018 zijn het warmtenet en de Geothermiecentrale plus putten in Andijk gerealiseerd. Hiermee is een grote stap gemaakt in de verduurzaming van glastuinbouw gebied het Grootslag. Bij ECW GEO Andijk wordt warm water gewonnen van circa 80 graden Celsius uit bronnen op circa 2000 meter diepte. De warmte wordt via een 7km lang netwerk van leidingen naar 11 glastuinbouwbedrijven gebracht, die daarmee voor 40% in hun warmtebehoefte worden voorzien. Voor dit project is een unieke samenwerking tussen de glastuinbouwbedrijven en ECW opgezet. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen tijdens de Kom in de Kas dag op zaterdag 6 april 2019 van 10.00 tot 16.00 uur aan de Nieuwe Dijk 2, te Andijk.

Daarnaast kun u natuurlijk ook de deelnemende kassen bezoeken.
De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur op zaterdag 6 april 2019. Parkeren kan bij de bedrijven zelf.

Voor een overzicht van deelnemende bedrijven kijkt op de website van Kom in de kas.

Klimaatmars bezocht door enkele leden

Hierbij names onze vice-voorzitter Ad Verhage een paar foto’s en een bericht over de Klimaatmars.

Het regende, was koud, maar ook fantastisch om met zo veel mensen, ook veel jonge mensen, te laten zien dat wij achter de politici staan die ook echt iets willen doen.

Volgens Greenpeace namen meer dan 40.000 mensen deel aan de mars, zoveel, dat De Dam te klein was en wij een half uur te vroeg verzocht werden om maar
te gaan lopen om ruimte te maken.

Roel uit onze groep schreef: “” Het was heel nuttig, plezierig en gezellig om samen met jullie op te trekken”  En wij kunnen daar niets aan toe voegen.

Alleen dit: wij waren niet de enigen van de Zonnecoöperatie West-Friesland omdat wij ook nog anderen gezien hebben. O.a. Martin de Boer en partner.