Bijeenkomst duurzame initiatieven

Op donderdag 25 april 2019 is er een bijeenkomst in Hoorn gehouden waarbij bestuursondersteuners, bestuur en overige geïnteresseerden samen in gesprek gingen met als onderwerpen;

  • Verkenning van mogelijkheden om duurzame energie initiatieven in Hoorn e.o. te ontplooien.
  • Verkenning interesses bij leden om dit op te pakken.

Namens gemeente Hoorn was Charlotte Bakker aanwezig. Zij is programmamanager Duurzame stad gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn heeft zich als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. De aanwezigen hebben een korte presentatie gehad van de stappen die genomen gaan worden. Dit kan natuurlijk niet zonder medewerking van de inwoners. De initiatieven die besproken zijn kunnen bijdragen aan dit doel.

Tijdens enkele brainstormsessies zijn er een paar initiatieven naar voren gekomen, die verder opgepakt gaan worden.