Nieuwsbrief april 2020

Deze nieuwsbrief is per email verzonden aan bestuur, leden, ambassadeurs en belangstellenden van Zonnecoöperatie West-Friesland op 6 april 2020. Heeft u interesse om deze nieuwsbrief in het vervolg ook te ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.

1.            Nieuwsbrief in een nieuw jasje

De nieuwsbrief in een nieuw jasje, met korte intro’s en met meer uitgebreide informatie op onze website. Wij zijn er enthousiast over, maar willen natuurlijk graag weten wat jullie ervan vinden. Laat het ons weten via info@zonnecooperatiewestfriesland.nl

2.            5-Jarig jubileum Zonnecoöperatie West-Friesland

“Heden, 12 februari 2015, verschenen voor mij, notaris” …. , zo begint de eerste zin van de statuten van onze coöperatie en dat betekent, dat we nu officieel ons 5 jarig bestaan gepasseerd zijn. In die tussentijd is er met veel inzet veel werk verricht en hebben we nu een coöperatie met 135 leden, 6 daken met zonnepanelen die duurzaam opgewekte stroom produceren.

3.            De nieuwe bestuurders

Drie nieuwe bestuurders zijn nu ook officieel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, ze zijn ingewerkt en hebben hun takenpakket geheel opgepakt. De bestuursleden Ad Verhage en Kees Botman zijn op de Algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet en bedankt voor hun grote verdiensten voor de coöperatie en hebben hun bestuursfunctie intussen beëindigd.

Lees verder…

4.            Onze daken

Alle daken produceren naar verwachting. Wel zien we dat de opbrengsten van alle daken sinds september/oktober vorig jaar lager zijn dan het jaar ervoor. Warmterecords (in de winter) betekenen nog niet meer zonintensiviteit.

5.            Nieuwe ontwikkelingen daken

Op dit moment zijn we met 5 nieuwe daken actief. Het gaat daarbij om de postcodes 1607, 1619, 1624, 1661, 1697. Helaas is Liander bij de ontwikkeling de grote onzekerheid en daar komt een onzekerheid bij in de vorm van stagnatie van de levering van zonnepanelen door het coronavirus. Desalniettemin verwachten we in 2020 toch meerdere daken te realiseren.

Lees verder…

6.            De nieuwe Postcoderoos-regeling

De verwachte nieuwe, versimpelde subsidieregeling – nog niet definitief- gaat er als volgt uitzien:

  • Subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom
  • Voor dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling
  • Subsidie uit te keren aan coöperatie of VVE

Bij de start kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de huidige Postcoderoos-regeling (waarmee we gestart zijn) of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling. https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-kort  

Lees verder…

7.            Elektrische deelauto’s

Een unieke kans. Die doet zich voor in Hoogkarspel in de vorm van een pilot project. Vanuit de contacten, die we met de diverse gemeenten hebben, blijkt dat de kern van Hoogkarspel veel kansen biedt voor een succesvolle proef met elektrische deelauto’s. De projectgroep heeft een voorstel geschreven op welke wijze realisatie kan plaatsvinden van een pilot project in Hoogkarspel. Dit voorstel is met veel enthousiasme door de wethouder ontvangen.

Lees verder…

8.            Regionale Energie Strategie (RES)

In het verlengde van het klimaatakkoord van Parijs 2015 en ons nationale klimaatakkoord wordt er in onze regio Noord-Holland-Noord gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). In totaal zijn er in Nederland 30 regio’s die hiermee bezig zijn.

Lees verder…

9.            Zonneweides in Westfriesland

Er bestaan vergevorderde plannen voor zonneweides in Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West. In beide gevallen heeft Zonnecoöperatie West-Friesland een uitnodiging ontvangen van zowel de gemeente Medemblik als ook van de projectontwikkelaars Chint Solar en Sunvest om samen te werken en daarmee de burgerparticipatie daadwerkelijk handen en voeten te geven.

ZCWF wil en kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de energiehuishouding in West-Friesland, reden om in het bestuur van ZCWF meerdere malen de discussie te voeren hoe met de ontwikkeling van zonneweides om te gaan. Te meer omdat we ons realiseren dat er met alleen zonnepanelen op daken een te geringe bijdrage wordt geleverd aan de gewenste energietransitie.

De ontwikkeling van zonneweides stelt andere en nieuwe eisen aan Zonnecoöperatie West-Friesland, reden om daarover in gesprek te gaan met onze leden.

Lees verder…

Met zonnige groet,

Het bestuur, april 2020