Aanmeldpagina

De inleg voor het lidmaatschap is vastgesteld op € 25,- per lid. Dit wordt op de ledenrekening gestort en weer terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap.
Voor het aanmeldformulier, klikt u hier. Dit document moet u eerst op uw eigen computer opslaan, alvorens u het kunt invullen.
Na het invullen kunt u deze mailen naar ons bestuurslid Dirk Prins, email; dirkprins@kpnmail.nl

U kunt het aantal certificaten nu als indicatie opgeven. Later heeft u de mogelijkheid om het definitieve aantal aan te geven. De prijs van de certificaten kan in de toekomst wijzigen.

Alle documenten, die betrekking hebben op het lidmaatschap kunt u hieronder nalezen.

Heeft u problemen met het invullen van het aanmeldingsformulier? Of heeft u vragen?

Neemt u dan contact met ons op via: info@zonnecooperatiewestfriesland.nl

Of bel met Ad Verhage, telefoon; 0228 – 32 34 35 of 06 – 51 58 23 18