Nieuwsbrief april 2020

Deze nieuwsbrief is per email verzonden aan bestuur, leden, ambassadeurs en belangstellenden van Zonnecoöperatie West-Friesland op 6 april 2020. Heeft u interesse om deze nieuwsbrief in het vervolg ook te ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.

1.            Nieuwsbrief in een nieuw jasje

De nieuwsbrief in een nieuw jasje, met korte intro’s en met meer uitgebreide informatie op onze website. Wij zijn er enthousiast over, maar willen natuurlijk graag weten wat jullie ervan vinden. Laat het ons weten via info@zonnecooperatiewestfriesland.nl

2.            5-Jarig jubileum Zonnecoöperatie West-Friesland

“Heden, 12 februari 2015, verschenen voor mij, notaris” …. , zo begint de eerste zin van de statuten van onze coöperatie en dat betekent, dat we nu officieel ons 5 jarig bestaan gepasseerd zijn. In die tussentijd is er met veel inzet veel werk verricht en hebben we nu een coöperatie met 135 leden, 6 daken met zonnepanelen die duurzaam opgewekte stroom produceren.

3.            De nieuwe bestuurders

Drie nieuwe bestuurders zijn nu ook officieel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, ze zijn ingewerkt en hebben hun takenpakket geheel opgepakt. De bestuursleden Ad Verhage en Kees Botman zijn op de Algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet en bedankt voor hun grote verdiensten voor de coöperatie en hebben hun bestuursfunctie intussen beëindigd.

Lees verder…

4.            Onze daken

Alle daken produceren naar verwachting. Wel zien we dat de opbrengsten van alle daken sinds september/oktober vorig jaar lager zijn dan het jaar ervoor. Warmterecords (in de winter) betekenen nog niet meer zonintensiviteit.

5.            Nieuwe ontwikkelingen daken

Op dit moment zijn we met 5 nieuwe daken actief. Het gaat daarbij om de postcodes 1607, 1619, 1624, 1661, 1697. Helaas is Liander bij de ontwikkeling de grote onzekerheid en daar komt een onzekerheid bij in de vorm van stagnatie van de levering van zonnepanelen door het coronavirus. Desalniettemin verwachten we in 2020 toch meerdere daken te realiseren.

Lees verder…

6.            De nieuwe Postcoderoos-regeling

De verwachte nieuwe, versimpelde subsidieregeling – nog niet definitief- gaat er als volgt uitzien:

  • Subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom
  • Voor dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling
  • Subsidie uit te keren aan coöperatie of VVE

Bij de start kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de huidige Postcoderoos-regeling (waarmee we gestart zijn) of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling. https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-kort  

Lees verder…

7.            Elektrische deelauto’s

Een unieke kans. Die doet zich voor in Hoogkarspel in de vorm van een pilot project. Vanuit de contacten, die we met de diverse gemeenten hebben, blijkt dat de kern van Hoogkarspel veel kansen biedt voor een succesvolle proef met elektrische deelauto’s. De projectgroep heeft een voorstel geschreven op welke wijze realisatie kan plaatsvinden van een pilot project in Hoogkarspel. Dit voorstel is met veel enthousiasme door de wethouder ontvangen.

Lees verder…

8.            Regionale Energie Strategie (RES)

In het verlengde van het klimaatakkoord van Parijs 2015 en ons nationale klimaatakkoord wordt er in onze regio Noord-Holland-Noord gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). In totaal zijn er in Nederland 30 regio’s die hiermee bezig zijn.

Lees verder…

9.            Zonneweides in Westfriesland

Er bestaan vergevorderde plannen voor zonneweides in Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West. In beide gevallen heeft Zonnecoöperatie West-Friesland een uitnodiging ontvangen van zowel de gemeente Medemblik als ook van de projectontwikkelaars Chint Solar en Sunvest om samen te werken en daarmee de burgerparticipatie daadwerkelijk handen en voeten te geven.

ZCWF wil en kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de energiehuishouding in West-Friesland, reden om in het bestuur van ZCWF meerdere malen de discussie te voeren hoe met de ontwikkeling van zonneweides om te gaan. Te meer omdat we ons realiseren dat er met alleen zonnepanelen op daken een te geringe bijdrage wordt geleverd aan de gewenste energietransitie.

De ontwikkeling van zonneweides stelt andere en nieuwe eisen aan Zonnecoöperatie West-Friesland, reden om daarover in gesprek te gaan met onze leden.

Lees verder…

Met zonnige groet,

Het bestuur, april 2020

Zonnecoöperatie West-Friesland benut brandweergarages

Initiatiefnemer Ad Verhage en vice-voorzitter Rein van Straten van zonnecoöperatie West-Friesland voor brandweerkazerne Enkhuizen. (Foto: Rodi Media)

DRECHTERLAND/ENKHUIZEN/STEDE BROEC – Als het gaat om locaties voor zonnedaken zijn brandweergarages een gat in de markt. Zonnecoöperatie West-Friesland realiseerde al vier zonnedaken op brandweergarages in Enkhuizen, Drechterland, Hem en Hoorn. Maar gemeenten worden voorzichtiger.

Brandweerdaken zijn goede daken, vertelt Rein van Straten, vice-voorzitter Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF). “Het zijn vaak modernere gebouwen met een gunstige ligging met een goede constructie, dus goede draagkracht. Bandweerkazernes zijn eigendom van de gemeente en dat is een prettige partner om mee samen te werken.”

Burgerinitiatief

ZCWF is een burgerinitiatief dat bewoners een oplossing biedt om gebruik te kunnen maken van zonne-energie als dat op hun eigen dak niet mogelijk is. Van Straten: “Niet elk dak is geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Soms ligt het dak op het noorden of vangt het te veel schaduw. Soms is het verboden om zonnepanelen te plaatsen vanwege lokale voorschriften, bijvoorbeeld omdat het om een monument of beschermd stadsgezicht gaat.”

Om mensen toch in de gelegenheid te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken komen er zonnepanelen op geschikte daken van anderen. “Je koopt van ons zonnepanelen die we op een gemeenschappelijk dak plaatsen. Bewoners hebben er geen omkijken naar. Alles wordt geregeld via de zonnecoöperatie. De opgewekte stroom wordt met de eigen energierekening verrekend en een deel van de energiebelasting hoef je niet te betalen.”

Eigen duurzame energie

ZCWF heeft nu zes daken waar in totaal 1100 zonnepanelen waar ruim honderd huishoudens uit onder meer Drechterland, Enkhuizen en Stede Broec stroom van hebben. “Mensen kopen een certificaat, oftewel een zonnepaneel, ter waarde van 350 euro. Een doorsneehuishouden heeft voor eigen stroomverbruik tien tot twaalf panelen nodig.”

Naast de brandweergarages ligt ook onder andere het dak van fruitkwekerij en zorgboerderij ‘t Keetje in Lutjebroek vol, met 209 panelen. Van Straten: “Zij zijn zelf op ons afgestapt.” ZCWF zoekt nog meer daken. “Als ik om me heen kijk zie ik dat er nog heel veel daken beschikbaar zijn. Ondernemers kunnen er hun voordeel meedoen, ze ontvangen een kleine vergoeding of verlagen hun eigen energierekening.”

Gemeenten terughoudend

Wat voor brandweerkazernes geldt, geldt ook voor andere gemeentelijke gebouwen: het gaat vaak om grote oppervlakten. De laatste tijd is het moeilijker om gemeentelijke daken te vinden. Van Straten: “Gemeenten zoals Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen reageren heel positief op ons initiatief. Dat deden ze vijf jaar geleden al, maar we zien nu dat ze wat terughoudender worden in het openstellen van hun daken. Ze willen eerst hun eigen energiebehoefte inventariseren. Of dat erg is? Nee, want indirect dragen we bij aan de ontwikkeling van zonne-energie. En dat is tenslotte waar het om gaat!”

Capaciteitstekort

ZCWF gaat vrolijk door. Inmiddels is er weer een dak gevonden en voldoende bewoners die zonnepanelen willen. Nu dreigt een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Van Straten: “Liander heeft een capaciteitstekort en kan de vraag niet aan. Het is wachten op Liander die ter plekke het stroomnet moet uitbreiden. Dat kan over een paar maanden zijn, maar ook gerust 2021 worden.”

Bron; De Drom, 26 februari 2020. Rodi Media, Irene Hemels.

Subsidie energiebesparende maatregelen + energiebesparingslening in gemeente Stede Broec & gemeente Drechterland

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente Stede Broec krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal. In 2020 stelt gemeente Stede Broec € € 23.625,- en gemeente Drechterland € 80.000,- beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Voor méér informatie kijkt u op de website van gemeente Stede Broec of op de website van gemeente Drechterland.

Wilt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken, dan verwijzen gemeente Stede Broec en Drechterland u naar de Nationale Energiebespaarlening.

Kijkt u ook even op de website van het duurzaam bouwloket. Er zijn wellicht nog meerdere subsidies van toepassing

Subsidie energiebesparende maatregelen + duurzaamheidslening in gemeente Hoorn

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente Hoorn krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal. In 2020 stelt gemeente Hoorn € 100.000 beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Voor méér informatie kijkt u op de website van gemeente Hoorn

Met een duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld door dak, gevel, of vloerisolatie te plaatsen. De duurzaamheidslening is een lening van de gemeente Hoorn en heeft aantrekkelijke voorwaarden. In 2020 stelt de gemeente € 500.000 beschikbaar voor deze lening. Hier vindt u méér informatie.

Vereniging Participatie Wind Op zee

Via enkele van onze leden werden wij geattendeerd op de vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ). Deze vereniging heeft als doel om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. Wij hebben besloten om hieronder wat informatie namens dit initiatief te plaatsen.

Samen aan de wind.

Ons land heeft al flink wat windmolenparken op zee. Daar komt in de nabije toekomst nog een aantal bij. En dat is hard nodig om de overgang naar duurzame energie te realiseren. Voor de bouw van deze projecten zijn enorme investeringen nodig. Die komen voornamelijk van grote multinationals en rijke (buiten)landen die daar dan ook graag de financiële vruchten van plukken. Dat mag natuurlijk. Maar de wind is van iedereen. Dus ook van U.

Vereniging Participatie Wind Op zee.

Onze vereniging is opgericht om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. We willen mee kunnen praten en beslissen over wat er in onze achter- en voortuin gebeurt. Meeprofiteren van de opbrengsten en die deels weer herinvesteren in nieuwe duurzame ontwikkelingen. Hoe groter we zijn, des te meer gewicht we in de schaal kunnen leggen. Help ons groeien en word lid. Lees hier meer over de doelstellingen van onze vereniging op pwoz.nl

Wij zoeken daken

Zonnecooperatie West-Friesland is op zoek naar daken! Heeft u een groot dak, en doet u er niets mee? Of heeft u alleen maar een klein gedeelte nodig voor eigen zonnepanelen? Dan hebben wij interesse in uw dak.

Doordat wij zonnepanelen op uw dak leggen, kunnen vrienden, familie, kennissen en buren gebruik maken van zonne-energie. Niet ieder dak is namelijk geschikt om zonnepanelen op te plaatsen, en door dit op geschikte daken te doen, en de energie daarvan binnen de coöperatie met deze mensen te verreken kunnen zij toch over zonne-energie beschikken.

We zoeken daken met een grootte vanaf ongeveer 500m2

Heeft u een geschikt dak en wilt u méér weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bijeenkomst duurzame initiatieven

Op donderdag 25 april 2019 is er een bijeenkomst in Hoorn gehouden waarbij bestuursondersteuners, bestuur en overige geïnteresseerden samen in gesprek gingen met als onderwerpen;

  • Verkenning van mogelijkheden om duurzame energie initiatieven in Hoorn e.o. te ontplooien.
  • Verkenning interesses bij leden om dit op te pakken.

Namens gemeente Hoorn was Charlotte Bakker aanwezig. Zij is programmamanager Duurzame stad gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn heeft zich als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. De aanwezigen hebben een korte presentatie gehad van de stappen die genomen gaan worden. Dit kan natuurlijk niet zonder medewerking van de inwoners. De initiatieven die besproken zijn kunnen bijdragen aan dit doel.

Tijdens enkele brainstormsessies zijn er een paar initiatieven naar voren gekomen, die verder opgepakt gaan worden.

Westfriese gemeenten starten eigen Duurzame Huizenroute  

De Westfriese gemeenten organiseren zaterdag 25 mei 2019 de eerste Westfriese Duurzame Huizenroute. De Duurzame Huizenroute staat in het teken van Aardgasloos Wonen. Duurzame huiseigenaren stellen hun woning open en delen ervaringen met andere huiseigenaren over het verduurzamen van hun woning.

Aanmelden
Woon je aardgasvrij in West-Friesland? Of woon je bijna aardgasvrij?, En wil je jouw ervaringen delen tijdens de Westfriese Duurzame Huizenroute op 25 mei? Meld je dan uiterlijk woensdag 27 maart aan om mee te doen. Eerst meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket per telefoon (072 – 743 39 56) of per mail (info@duurzaambouwloket.nl).

De Westfriese Duurzame Huizen Route is een gezamenlijk initiatief van de Westfriese gemeenten, het Duurzaam Bouwloket en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Voor meer informatie over Duurzaam Bouwloket kijkt u op de website; https://www.duurzaambouwloket.nl/

Open dag Geothermiecentrale in Andijk

Op zaterdag 6 april 2019 nodigt ECW GEO Andijk u van harte uit om te komen kijken op de Geothermiecentrale in Andijk tijdens Kom in de kas.

In de periode 2017-2018 zijn het warmtenet en de Geothermiecentrale plus putten in Andijk gerealiseerd. Hiermee is een grote stap gemaakt in de verduurzaming van glastuinbouw gebied het Grootslag. Bij ECW GEO Andijk wordt warm water gewonnen van circa 80 graden Celsius uit bronnen op circa 2000 meter diepte. De warmte wordt via een 7km lang netwerk van leidingen naar 11 glastuinbouwbedrijven gebracht, die daarmee voor 40% in hun warmtebehoefte worden voorzien. Voor dit project is een unieke samenwerking tussen de glastuinbouwbedrijven en ECW opgezet. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen tijdens de Kom in de Kas dag op zaterdag 6 april 2019 van 10.00 tot 16.00 uur aan de Nieuwe Dijk 2, te Andijk.

Daarnaast kun u natuurlijk ook de deelnemende kassen bezoeken.
De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur op zaterdag 6 april 2019. Parkeren kan bij de bedrijven zelf.

Voor een overzicht van deelnemende bedrijven kijkt op de website van Kom in de kas.