Subsidie energiebesparende maatregelen + energiebesparingslening in gemeente Stede Broec & gemeente Drechterland

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente Stede Broec krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal. In 2020 stelt gemeente Stede Broec € € 23.625,- en gemeente Drechterland € 80.000,- beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Voor méér informatie kijkt u op de website van gemeente Stede Broec of op de website van gemeente Drechterland.

Wilt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken, dan verwijzen gemeente Stede Broec en Drechterland u naar de Nationale Energiebespaarlening.

Kijkt u ook even op de website van het duurzaam bouwloket. Er zijn wellicht nog meerdere subsidies van toepassing

Subsidie energiebesparende maatregelen + duurzaamheidslening in gemeente Hoorn

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente Hoorn krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal. In 2020 stelt gemeente Hoorn € 100.000 beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Voor méér informatie kijkt u op de website van gemeente Hoorn

Met een duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning of appartementencomplex energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld door dak, gevel, of vloerisolatie te plaatsen. De duurzaamheidslening is een lening van de gemeente Hoorn en heeft aantrekkelijke voorwaarden. In 2020 stelt de gemeente € 500.000 beschikbaar voor deze lening. Hier vindt u méér informatie.

Vereniging Participatie Wind Op zee

Via enkele van onze leden werden wij geattendeerd op de vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ). Deze vereniging heeft als doel om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. Wij hebben besloten om hieronder wat informatie namens dit initiatief te plaatsen.

Samen aan de wind.

Ons land heeft al flink wat windmolenparken op zee. Daar komt in de nabije toekomst nog een aantal bij. En dat is hard nodig om de overgang naar duurzame energie te realiseren. Voor de bouw van deze projecten zijn enorme investeringen nodig. Die komen voornamelijk van grote multinationals en rijke (buiten)landen die daar dan ook graag de financiële vruchten van plukken. Dat mag natuurlijk. Maar de wind is van iedereen. Dus ook van U.

Vereniging Participatie Wind Op zee.

Onze vereniging is opgericht om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. We willen mee kunnen praten en beslissen over wat er in onze achter- en voortuin gebeurt. Meeprofiteren van de opbrengsten en die deels weer herinvesteren in nieuwe duurzame ontwikkelingen. Hoe groter we zijn, des te meer gewicht we in de schaal kunnen leggen. Help ons groeien en word lid. Lees hier meer over de doelstellingen van onze vereniging op pwoz.nl

Wij zoeken daken

Zonnecooperatie West-Friesland is op zoek naar daken! Heeft u een groot dak, en doet u er niets mee? Of heeft u alleen maar een klein gedeelte nodig voor eigen zonnepanelen? Dan hebben wij interesse in uw dak.

Doordat wij zonnepanelen op uw dak leggen, kunnen vrienden, familie, kennissen en buren gebruik maken van zonne-energie. Niet ieder dak is namelijk geschikt om zonnepanelen op te plaatsen, en door dit op geschikte daken te doen, en de energie daarvan binnen de coöperatie met deze mensen te verreken kunnen zij toch over zonne-energie beschikken.

We zoeken daken met een grootte vanaf ongeveer 500m2

Heeft u een geschikt dak en wilt u méér weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bijeenkomst duurzame initiatieven

Op donderdag 25 april 2019 is er een bijeenkomst in Hoorn gehouden waarbij bestuursondersteuners, bestuur en overige geïnteresseerden samen in gesprek gingen met als onderwerpen;

  • Verkenning van mogelijkheden om duurzame energie initiatieven in Hoorn e.o. te ontplooien.
  • Verkenning interesses bij leden om dit op te pakken.

Namens gemeente Hoorn was Charlotte Bakker aanwezig. Zij is programmamanager Duurzame stad gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn heeft zich als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. De aanwezigen hebben een korte presentatie gehad van de stappen die genomen gaan worden. Dit kan natuurlijk niet zonder medewerking van de inwoners. De initiatieven die besproken zijn kunnen bijdragen aan dit doel.

Tijdens enkele brainstormsessies zijn er een paar initiatieven naar voren gekomen, die verder opgepakt gaan worden.

Westfriese gemeenten starten eigen Duurzame Huizenroute  

De Westfriese gemeenten organiseren zaterdag 25 mei 2019 de eerste Westfriese Duurzame Huizenroute. De Duurzame Huizenroute staat in het teken van Aardgasloos Wonen. Duurzame huiseigenaren stellen hun woning open en delen ervaringen met andere huiseigenaren over het verduurzamen van hun woning.

Aanmelden
Woon je aardgasvrij in West-Friesland? Of woon je bijna aardgasvrij?, En wil je jouw ervaringen delen tijdens de Westfriese Duurzame Huizenroute op 25 mei? Meld je dan uiterlijk woensdag 27 maart aan om mee te doen. Eerst meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket per telefoon (072 – 743 39 56) of per mail (info@duurzaambouwloket.nl).

De Westfriese Duurzame Huizen Route is een gezamenlijk initiatief van de Westfriese gemeenten, het Duurzaam Bouwloket en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Voor meer informatie over Duurzaam Bouwloket kijkt u op de website; https://www.duurzaambouwloket.nl/

Open dag Geothermiecentrale in Andijk

Op zaterdag 6 april 2019 nodigt ECW GEO Andijk u van harte uit om te komen kijken op de Geothermiecentrale in Andijk tijdens Kom in de kas.

In de periode 2017-2018 zijn het warmtenet en de Geothermiecentrale plus putten in Andijk gerealiseerd. Hiermee is een grote stap gemaakt in de verduurzaming van glastuinbouw gebied het Grootslag. Bij ECW GEO Andijk wordt warm water gewonnen van circa 80 graden Celsius uit bronnen op circa 2000 meter diepte. De warmte wordt via een 7km lang netwerk van leidingen naar 11 glastuinbouwbedrijven gebracht, die daarmee voor 40% in hun warmtebehoefte worden voorzien. Voor dit project is een unieke samenwerking tussen de glastuinbouwbedrijven en ECW opgezet. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen tijdens de Kom in de Kas dag op zaterdag 6 april 2019 van 10.00 tot 16.00 uur aan de Nieuwe Dijk 2, te Andijk.

Daarnaast kun u natuurlijk ook de deelnemende kassen bezoeken.
De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur op zaterdag 6 april 2019. Parkeren kan bij de bedrijven zelf.

Voor een overzicht van deelnemende bedrijven kijkt op de website van Kom in de kas.

Klimaatmars bezocht door enkele leden

Hierbij names onze vice-voorzitter Ad Verhage een paar foto’s en een bericht over de Klimaatmars.

Het regende, was koud, maar ook fantastisch om met zo veel mensen, ook veel jonge mensen, te laten zien dat wij achter de politici staan die ook echt iets willen doen.

Volgens Greenpeace namen meer dan 40.000 mensen deel aan de mars, zoveel, dat De Dam te klein was en wij een half uur te vroeg verzocht werden om maar
te gaan lopen om ruimte te maken.

Roel uit onze groep schreef: “” Het was heel nuttig, plezierig en gezellig om samen met jullie op te trekken”  En wij kunnen daar niets aan toe voegen.

Alleen dit: wij waren niet de enigen van de Zonnecoöperatie West-Friesland omdat wij ook nog anderen gezien hebben. O.a. Martin de Boer en partner.

Verslag werkgroep warmtebeelden

Donderdag 28 februari 2018 is de werkgroep warmtebeelden bijeen gekomen in het gemeentehuis van gemeente Drechterland. André Beekman heeft hiervan onderstaand verslag gemaakt.

Een werkgroep van zes personen van de Zonnecoöperatie West‐Friesland heeft in het najaar van 2018 warmtebeeldopnames gemaakt van ruim zestig huizen van leden van deze zonnecoöperatie, die zich hiervoor hadden opgegeven. Begin december volgden deze zes personen een training in het gebruik van de infrarood‐camera, de problemen die zich kunnen voordoen, de mogelijkheden van instellingen van het apparaat en de interpretatie van de infrarood-­‐beelden. Deze cursus werd gegeven door het duurzaam bouwloket in Stompetoren. De cursus en de huur van de camera werd financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Hoorn en de SED‐gemeenten.

De weersomstandigheden in de periode dat de infrarood-opnames werden gemaakt waren gunstig. De buitentemperatuur was rond de 5 graden. De bewoners was gevraagd alle ruimtes in de woning goed te verwarmen, zodat eventuele warmtelekken goed in beeld zouden komen. In Hoorn en omgeving hebben Melchus van Walstijn en Angelique van Straalen de foto’s gemaakt. In de Streek gingen Johan van Diepen en Leo Groot op pad en in Enkhuizen Rein de Graaff en André Beekman. We werden overal warm onthaald. Tijdens het maken van de foto’s binnen en buiten de woning is in veel gevallen en waar mogelijk al uitleg gegeven over de foto’s en de geconstateerde problemen.

De hele actie werd op 28 februari 2018 afgesloten met een avond waarop Gijs Verdonk van het duurzaam bouwloket uitvoerig in ging op het gebruik van de camera en de interpretatie van de foto’s. Aan de hand van karakteristieke voorbeelden van infrarood-foto’s van het duurzaam bouwloket en door ons gemaakte opnames werd uitleg gegeven. Veel optredende situaties zijn; gebrekkige of afwezige isolatie in muren, plafonds, kieren bij deuren en ramen, vaak veroorzaakt door tochtstrips die niet meer goed zijn. Aansluiting van bouwdelen, niet optimaal of slecht functionerende installatie (radiatoren , vloerverwarming ). Veel bewoners zitten met de vraag : en wat nu? Soms is de oplossing simpel, zoals het beter afstellen van apparatuur, tochtstrips vervangen of aanbrengen, radiatorfolie, belemmering in warmteafgifte van radiator ( gordijnen, meubels, omtimmering ) wegnemen. In veel gevallen is het niet zo eenvoudig en zal de oplossing ingrijpender zijn. Soms is het pas bij een verbouwing of een renovatie van een woonwijk zinvol actie te ondernemen.De leden van de werkgroep kregen veel positieve feedback en kijken terug op een leerzame en interessante ervaring.