De nieuwe Postcoderegeling

De verwachte nieuwe, versimpelde subsidieregeling -nog niet definitief- gaat er als volgt uitzien:

  • Subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom
  • Voor dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling
  • Subsidie uit te keren aan coöperatie of VVE

Bij de start kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de huidige Postcoderoos-regeling (waarmee we gestart zijn) of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling. https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-kort  

In 2021 moet de nieuwe regeling ingaan.

Budget en tarief: cruciaal voor een succesvolle regeling zijn het beschikbare budget en het subsidietarief per geproduceerde kWh, maar duidelijkheid daarover zal pas half 2020 komen.

Nieuwe projecten: Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor 15 jaar. Zo is dat binnen de PCR geregeld. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.

Als de regeling definitief wordt zullen we met jullie overleggen.

Nieuwsbrief april 2020