Elektrische deelauto’s Nieuwsbrief

Een unieke kans. Die doet zich voor in Hoogkarspel in de vorm van een pilot project. Vanuit de contacten, die we met de diverse gemeenten hebben, blijkt dat de kern van Hoogkarspel veel kansen biedt voor een succesvolle proef met elektrische deelauto’s. De projectgroep heeft een voorstel geschreven op welke wijze realisatie kan plaatsvinden van een pilot project in Hoogkarspel. Dit voorstel is met veel enthousiasme door de wethouder ontvangen.

De werkgroep, die bezig is met elektrische deelauto’s, heeft de afgelopen maanden een aantal projecten bezocht en gesprekken gehad met deskundigen, die betrokken zijn bij die projecten. Daarmee is er een beter beeld gevormd over de wijze waarop een project in onze regio het beste kan worden aangepakt. Meer informatie over de inhoud van dit project vindt u hier.

Voor de startkosten hebben wij een subsidie voor duurzaamheidsprojecten aangevraagd bij de provincie Noord-Holland, maar die is helaas afgewezen. In het gesprek dat we daarover met vertegenwoordigers van de Provincie hebben gevoerd zijn wel nieuwe aanknopingspunten voor de toekomst ontstaan. Inmiddels heeft tot onze vreugde de Westfriese Windmolen Coöperatie ons een garantiesubsidie toegezegd, die kan worden benut indien er op geen andere wijze subsidie voor de aanloopkosten verkregen kan worden. Daarmee kunnen we nu op bescheiden wijze verder met de noodzakelijke voorbereidingen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van dit project.

Kijkend naar alle ervaringen elders wordt heel duidelijk dat er behalve voldoende deelnemers vooral vanaf de start geoormerkte parkeer/laadplekken moeten zijn. Als de net beginnende deelnemers misgrijpen of een lege accu aantreffen komt een opstartend project niet van de grond. In dit project merken we dat we ons aan het front van technische en maatschappelijke ontwikkelingen bevinden en dat er telkens heel veel uitgezocht, bestudeerd en nagevraagd moet worden.

De werkgroep ziet heel graag versterking komen om deze klus aan te pakken. Interesse om mee te doen?

Nieuwsbrief april 2020