Ledenenquete

Wij zijn benieuwd naar uw antwoord op de volgende vragen

Ik vind het wenselijk dat de Zonnecoöperatie West-Friesland meer initiatieven ontplooit op het gebied van:

a. Energiebesparing

b. Electrische deelauto

c. Warmtenet

d. Zonnedaken

e. Zonneweides

minder_____________zelfde________________meer

Alle taken binnen de zonnecoöperatie worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers

Ik ben bereid mee te werken (bestuurlijk of uitvoerend) aan werkzaamheden van de ZCWF

meerdere keuzen mogelijk