Nieuwe bestuurders

Drie nieuwe bestuurders zijn nu ook officieel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, ze zijn ingewerkt en hebben hun takenpakket geheel opgepakt. De bestuursleden Ad Verhage en Kees Botman zijn op de Algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet en bedankt voor hun grote verdiensten voor de coöperatie en hebben hun bestuursfunctie intussen beëindigd.

De nieuwe penningmeester is Sjon Mulder, die wordt geassisteerd door Ronald van der Made.

Leo van Eijk is in het bestuur de nieuwe ‘projecten-man’ en gaat de werkzaamheden voor nieuwe daken coördineren, en Rein van Straten is de nieuwe vice-voorzitter die zich richt op de contractueel-juridische zaken en nieuwe ontwikkelingen van de Zonnecoöperatie West-Friesland.

Het nieuwe bestuur van Zonnecoöperatie West-Friesland bestaat nu uit 7 leden, naast de nieuwelingen uit voorzitter Johan Wempe, secretaris Sjon Wagenaar en de leden Dirk Prins (ledenadministratie) en Michel de Groot (website en communicatie).

Nieuwsbrief april 2020