Vereniging Participatie Wind Op zee

Via enkele van onze leden werden wij geattendeerd op de vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ). Deze vereniging heeft als doel om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. Wij hebben besloten om hieronder wat informatie namens dit initiatief te plaatsen.

Samen aan de wind.

Ons land heeft al flink wat windmolenparken op zee. Daar komt in de nabije toekomst nog een aantal bij. En dat is hard nodig om de overgang naar duurzame energie te realiseren. Voor de bouw van deze projecten zijn enorme investeringen nodig. Die komen voornamelijk van grote multinationals en rijke (buiten)landen die daar dan ook graag de financiële vruchten van plukken. Dat mag natuurlijk. Maar de wind is van iedereen. Dus ook van U.

Vereniging Participatie Wind Op zee.

Onze vereniging is opgericht om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. We willen mee kunnen praten en beslissen over wat er in onze achter- en voortuin gebeurt. Meeprofiteren van de opbrengsten en die deels weer herinvesteren in nieuwe duurzame ontwikkelingen. Hoe groter we zijn, des te meer gewicht we in de schaal kunnen leggen. Help ons groeien en word lid. Lees hier meer over de doelstellingen van onze vereniging op pwoz.nl