Inschrijving Zonnepark Zwaagdijk geopend

Zonneparken Zwaagdijk laat West-Friesland profiteren van de kracht van de zon. Ons eerste park, met een oppervlakte van circa 5 hectare, levert per jaar genoeg groene stroom voor 2.000 huishoudens. Dat is een compleet dorp! Een ontwikkeling die past bij de ambitie van West-Friesland om een energieneutrale regio te worden. En jij kunt ook profiteren van deze zonne-energie. Juist als je zelf geen zonnepanelen op je dak kwijt kunt. Investeer mee in ons zonnepark en draag bij aan een zonnige, duurzame toekomst. Bovendien profiteer je van een aantrekkelijk rendement tussen de 5 en 7 procent per jaar. Kijk op de pagina van Zonneparken Zwaagdijk voor méér informatie.

Elektrische deelauto door vertraging pas vanaf eind augustus in Hoogkarspel

End augustus gaan de elektrische deelauto’s in Hoogkarspel van start. Dat is flink later dan gepland doordat levering en plaatsing van laadpalen en aansluiting op het netwerk van Liander meer tijd vragen dan gedacht. De initiatiefnemers mikken er nu op dat er vanaf eind augustus drie deelauto’s beschikbaar zijn.

De deelauto werd eind vorig jaar gelanceerd door een initiatiefgroep die onderdeel is van Zonnecoöperatie West-Friesland. Inmiddels staat alles in de steigers om te beginnen, maar is het wachten op het plaatsen van de laadpalen. Het project heeft een partner gevonden in de landelijke organisatie OnzeAuto. Die zorgt voor de auto’s en software die nodig is om via een app de auto te kunnen reserveren. Doel is uiteindelijk om deelauto’s in heel West-Friesland onder de naam Samen Slim Rijden (SSR) van de grond te krijgen.

De voorbereidingen in Hoogkarspel, de eerste plek in West-Friesland waar elektrische deelauto’s geïntroduceerd worden, vergen meer tijd dan verwacht. Het gaat dan vooral om plaatsing van laadpalen waar vertraging in zit. Ook procedures bij de gemeente zijn nog niet afgerond. Daardoor werd de streefdatum van 1 april niet gehaald.

Uitbreiding

Woordvoerder René van Ophem van Samen Slim Rijden West-Friesland denkt nu dat eind augustus de eerste drie auto’s op drie verschillende parkeerplaatsen komen te staan: in eerste instantie op Raadhuisplein, Zanglijster en Kamille. Iedere locatie is berekend op twee auto’s en twee laadpunten. Zodat het het aantal auto’s gemakkelijk kan worden uitgebreid.

Gestart wordt met drie Kia’s e-Niro. Daarnaast zal er een kleinere auto (Seat Mii electric) met lager uurtarief aan het wagenpark worden toegevoegd. „We willen eerst ervaring opdoen”, aldus Van Ophem.

Abonnement

Bij de coöperatie staan zo’n 35 belangstellenden uit Hoogkarspel geregistreerd. Zodra de drie auto’s arriveren dienen zij zich aan te melden als lid om er gebruik van te kunnen maken.

Er zijn drie maandabonnementen variërend van 25 en 50 tot 100 euro. Per kilometer betaal je 20 cent. Met het goedkoopste abonnement bedraagt het uurtarief 3,50 euro, met het duurste is dat 1,50 euro. Wie vaak de deelauto pakt is het voordeligst uit met het maandabonnement van 100 euro. Huisgenoten doen mee voor 5 euro per maand. Laadkosten, wegenbelasting, APK, onderhoud en verzekering zijn inbegrepen.

Speciale app

Leden maken gebruik van een speciale app voor reservering en afrekening. Hiermee kan de auto ook geopend en afgesloten worden. Uitgangspunt is dat een lid binnen vijf minuten lopen bij de deelauto is.

SSR West-Friesland wil de elektrische deelauto naar meer dorpen steden uitrollen. Daarover wordt al gesproken met meerdere gemeenten.

Info: www.samenslimrijden.nl/westfriesland.

Bron; Noordhollands Dagblad 10 juni 2021

Zonnecoöperatie West-Friesland: Ga op tijd met elkaar in gesprek!

Burgerparticipatie voor de RES: ga op tijd met elkaar in gesprek!

Burgerparticipatie is een essentiële factor voor het succes van Regionale Energie Strategie (RES). Een van de gesprekspartners voor de Westfriese gemeenten hiervoor is de Zonnecoöperatie West-Friesland; een initiatief van vrijwilligers dat ervoor zorgt dat ook mensen die op het eigen dak geen zonnepanelen kwijt kunnen of willen, gebruik kunnen maken van duurzaam opgewekte stroom via panelen op daken van anderen. Rein van Straten en Leo van Eijk, beiden bestuurslid van de Zonnecoöperatie vertellen over glas op dak, glas op gras en over dé succesfactor voor burgerparticipatie: op tijd met elkaar in gesprek gaan.

Zon op dak
De Zonnecoöperatie West-Friesland wist na haar oprichting vijf jaar geleden al spoedig een groepje enthousiaste mensen te mobiliseren die op zoek ging naar alternatieven voor mensen die geen zonnepanelen op hun dak konden of wilden leggen. Het idee is simpel: een particulier koopt twee of meer zonnecertificaten. Met die investering realiseert de Zonnecoöperatie zonnepanelen op bijvoorbeeld daken van openbare- en bedrijfsgebouwen, zoals  brandweergarages, sporthallen, scholen of landbouwschuren. Via de postcoderegeling wordt de opbrengst van de zonnepanelen achteraf met de energierekening van de particulier verrekend. Zo verdient de investering zich binnen 10 jaar terug. Het bleek een succesvolle formule.

Alhoewel het concept van panelen op andermans dak simpel klinkt, gaat er een wereld achter schuil. De vrijwilligers van de Zonnecoöperatie verzorgen de administratie, ze regelen het beheer en het onderhoud van de productie-installaties, het contact met de energiemaatschappij, de belastingdienst en de netwerkbeheerder, de communicatie met leden en geïnteresseerden en het beheer van de marktplaats. En dat allemaal zonder dat ze er iets voor krijgen, vanuit een persoonlijke drijfveer om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Samen zoeken naar oplossingen
De Zonnecoöperatie West-Friesland is sinds het eerste initiatief flink gegroeid en is inmiddels een belangrijke gesprekspartner voor de Westfriese gemeenten. Zo belangrijk, dat ze werden uitgenodigd om te helpen bij de burgerparticipatie voor de RES. Leo van Eijk: “Toen de Zonnecoöperatie vijf jaar geleden startte kwam de gemeente pas in beeld als we iets van hen nodig hadden, bijvoorbeeld een dak om de panelen op te plaatsen. Dat pakken we nu anders aan. We proberen nu al vanaf het begin betrokken te zijn. Dan is er nog niets in beton gegoten en is er nog veel ruimte om naar oplossingen te zoeken die bijdragen aan draagvlak onder de inwoners.”

Het organiseren van burgerparticipatie is vanaf de start van de RES een vereiste geweest. Het was dan ook de taak van de gemeenten om dat goed te organiseren. Zoals bijvoorbeeld bij de plannen voor een zonneweide in de gemeente Medemblik. Leo van Eijk: “De gemeente heeft de betrokken projectontwikkelaar gevraagd om met ons contact op te nemen. Samen met die projectontwikkelaar zijn we in gesprek gegaan; wat willen zij en wat is voor de inwoners van belang.” Met de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de zonneweide betrad de Zonnecoöperatie een nieuw terrein. Rein van Straten: “Onze focus lag bij daken, een zonneweide kent heel andere problematiek. Hoe laat je zo’n wei goed in het landschap passen? Hoe borg je de biodiversiteit van de weide? We hadden ineens ook andere gesprekspartners. Bij een project in West-Zwaagdijk waren de Stichting Kromme Leek en de dorpsraad Zwaagdijk-West betrokken, die positief kritisch naar de inpassing van de zonneweide hebben gekeken. Zo is de afstand van de zonneweide tot de Kromme Leek in het ontwerp aangepast, met als resultaat dat de biodiversiteit van die vergrote oever sterk verbetert ten opzichte van de huidige situatie.  Samen zijn we tot die oplossing gekomen. De conclusie is: zolang je elkaar maar opzoekt voordat beslissingen zijn genomen is er nog veel mogelijk. Vaak zie je dat oud zeer richting de gemeente een rol speelt bij bezwaren. Dan helpt het dat wij als coöperatie een soort neutrale rol hebben. Die rol pakken we graag op.”

We moeten nu aan de slag
Hoe kijken de heren naar de ambitie uit de RES? Beiden geven aan dat er een pittige ambitie ligt, maar dat de concrete plannen nog ontbreken. Van Straten heeft er vertrouwen in dat het wel goed komt. “We wonen in een slim land en de technologische ontwikkelingen gaan snel. Maar we moeten niet wachten en denken dat het vanzelf gaat, we moeten nu aan de slag!” Leo van Eijk vult aan: “We hebben echt nog veel te doen. En het is essentieel om de Westfriezen mee te krijgen, die participatie moet samen met de inwoners.”

Foto; links Leo van Eijk, rechts Rein van Straten

Bron; Regio Westfriesland

Artikel electrische deelauto in het Noordhollands Dagblad

Alex Bezemer (rechts) en René van Ophem van de projectgroep elektrische deelauto bij een bestaande laadpaal in Hoorn.

De aanmeldingen voor deelname aan de elektrische deelauto in Hoogkarspel stromen binnen. In een paar dagen tijd hebben zich bij zonnecoöperatie West-Friesland tien tot vijftien belangstellenden laten registreren.

Afgelopen zaterdag maakte de coöperatie haar plannen voor een elektrische deelauto in Hoogkarspel bekend. Het is de bedoeling dat er vanaf komend voorjaar één tot drie verschillende auto’s in het dorp klaar staan voor gebruik. Het aantal hangt af van de animo onder inwoners.

,,We zijn ontzettend blij met deze eerste aanmeldingen. Dat aantal biedt perspectief”, aldus Alex Bezemer van de projectgroep die de komst van de elektrische deelauto voorbereidt.

Ambitie

Vooralsnog richt het project zich uitsluitend op Hoogkarspel. Daarom worden alleen inwoners van dit dorp officieel geteld als geïnteresseerden. ,,We krijgen ook aanmeldingen uit onder meer Wervershoof, Enkhuizen en Wognum. Maar die plaatsen zijn nog niet aan de beurt”, legt Bezemer uit. De coöperatie heeft wél de ambitie om in heel West-Friesland met elektrische deelauto’s te beginnen.

Deze maand wil de projectgroep de plannen verder uitdragen in Hoogkarspel. Als coronamaatregelen het toelaten, kunnen belangstellenden op vrijdag 20 november informatie krijgen bij een speciale kraam op de weekmarkt op het Raadhuisplein. De dag erna wordt huis-aan-huis een flyer verspreid.

Bron; Noordhollands dagblad – 7 november 2020.

Nieuwsbrief Zonnecoöperatie West-Friesland 26 oktober 2020

Onderstaande nieuwsbrief is op 26 oktober 2020 naar de leden en belangstellenden van de Zonnecoöperatie West-Friesland verstuurd.

Onderwerpen:

  • Algemene informatie
  • Nog beperkt aantal certificaten voor Stedebroec / Hoogkarspel / Venhuizen / Hem beschikbaar
  • Elektrische deelauto’s Hoogkarspel
  • Warmtenet stand van zaken voor Enkhuizen
  • Zonneweide project

Op donderdag 22 oktober is de jaarvergadering geweest. Er is dit jaar gekozen om dit ‘digitaal’ te doen. Dit in verband met de beperkingen die er zijn door het corona virus. De vergadering is prima verlopen er waren ruim voldoende leden aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen en de gebruikelijke jaarstukken te kunnen accorderen. Een belangrijk agendapunt was een voorstel voor verbreding van de doelstellingen van de coöperatie. Resultaat van de vergadering is dat wij nu meer ruimte van de leden hebben gekregen om onze aangepaste doelstellingen te kunnen behalen. Naast zonnepanelen op daken zijn er nu mogelijkheden om onderzoek te doen naar meerdere duurzame oplossingen zoals; zonneweide ’s, warmtenetten, opslag van energie en het elektrische-deel auto project kan nu verder worden uitgevoerd. Een aantal projecten wordt verder in de nieuwsbrief toegelicht.

Voor de leden die afgelopen maanden Zonnecertificaten hebben gekocht is goed nieuws te melden. Het project verloopt naar wens, de zonnepanelen voor beide daken zijn besteld. De planning is dat deze na 15 november worden geplaatst. Beide projecten kunnen dan ruim voor 1-1-2021 afgerond worden en de productie van elektra is dan opgestart. De huidige regeling van de postcoderoos regeling zal worden toegepast. Dat betekent dat deelnemers 15 jaar lang deelnemen waarbij de productieopbrengst en energiebelasting wordt verrekend. 

Vanuit regionale energie strategie (de RES) is er veel draagvlak voor de activiteiten van de Zonnecoöperatie. De stippen op de horizon zijn gezet en als Zonnecoöperatie kunnen we daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Als Zonnecoöperatie zijn wij steeds op zoek naar nieuwe daken, er liggen veel kansen. Op de jaarvergadering is door wethouder Broeders benadrukt dat in onze regio veel (ongeveer 500 hectare) potentie is voor zonnepanelen op daken. Bij 10% benutting is dat goed voor zo’n 20.000 panelen á 300 kWh is gelijk aan 6 miljoen kWh en dat is goed voor 2.000 woningen met een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh. Op dit moment zijn wij met meerdere partijen in gesprek om daken beschikbaar te krijgen. Zowel gemeenten, woningverhuurders en zorgdienstverleners en bedrijven die beschikken over een geschikt dak. Het dak Interpack en het dak DWB Aannemers zijn voorbeelden die in 2020 gerealiseerd zijn.  Het zijn lange lopende trajecten. In veel gevallen zijn er meerdere partijen die mee moeten werken. Over het algemeen zijn partijen zeer enthousiast, alleen de afstemming kost veel tijd. Bij particuliere daken is dat sneller.

In 2021 of later zal er een wijziging komen voor de postcoderegeling. Hoe die er precies uit gaan zien is nog onvoldoende bekend om er nu al veel over te kunnen zeggen. Als bestuur hebben wij het vertrouwen dat de regeling nog steeds een regeling is waarin deelnemers zekerheden hebben. De doelen minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en CO2 reductie worden gehaald. Het geïnvesteerde kapitaal komt terug met een redelijk rendement. Daarnaast wordt de regeling eenvoudiger uitvoerbaar voor de Zonnecoöperatie en krijgen de leden meer vrijheid in het kiezen van energieleverancier.

Nog beperkt aantal certificaten voor Stedebroec / Hoogkarspel / Venhuizen / Hem beschikbaar

Van het project DWB in Hem zijn nog aantal certificaten te koop die helaas niet in postcode van Enkhuizen of Andijk kunnen worden aangeboden. Postcodes die hiervoor in aanmerking komen zijn die van Stedebroec, Hoogkarspel, Venhuizen en Hem. Mocht u belangstelling hebben voor een van beide dan kunt u contact met ons opnemen.

Elektrische deelauto’s Hoogkarspel

Het project om in Hoogkarspel elektrische deelauto’s te gaan plaatsen loopt voortvarend. Er is een heel constructief overleg met de gemeente Drechterland en met MRAe die voor de laadpalen moet zorgen. We hebben overeenstemming over 3 locaties in de kern waar parkeer- en oplaadpunten kunnen komen. In november en december gaan we uitvoerig publiciteit zoeken en houden we een enquête bij alle inwoners om na te gaan hoe groot het draagvlak is om mee te doen. Vanaf begin november staat alle informatie op de website van de Zonnecoöperatie West-Friesland.

Warmtenet  stand van zaken Enkhuizen

We hebben een brief rondgestuurd in de straten De Gouw en Kweekwal om te peilen of er interesse was om aan te sluiten op een warmtenet dat gevoed wordt met overschotwarmte van Karel Bolbloemen om zodoende de  uitstoot van CO2, die de hoofdoorzaak is van de klimaatverandering, te verminderen. Dit was positief ontvangen en heeft geresulteerd in een kleine bijeenkomst waarbij Ad Verhage, een bewoner van De Gouw zijn ideeën kenbaar heeft gemaakt. Hieruit was o.a. naar voren gekomen dat Bert Karel van Karel Bolbloemen beschikt over een WKO installatie (warmte koude opslag), die hij bereid is te delen met de wijk. Deze WKO installatie wordt door Karel Bolbloemen gebruikt voor de koelcellen waarbij warmte vrijkomt. Hierna is er een bijeenkomst georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van de gemeente SED, KODI en VEINH aanwezig waren, waarbij er een presentatie werd gehouden door Rutger Bergboer van Energiek Nagele, over wat er zoal komt kijken bij een dergelijk project. Er is een offerte aangevraagd bij het bedrijf KODI, KODI is betrokken bij het Weardse Circuit in Heerhugowaard waar zij zelf een warmtenet heeft aangelegd en ook beheerd, met de afvalwarmte van een azijnfabriek.

Er is een subsidie aanvraag onderweg naar de provincie NH, hiermee gaan we een haalbaarheid studie laten uitvoeren. Hieruit moet gaan blijken hoeveel woningen van warmte kunnen worden voorzien, en hoeveel warmte nog zou kunnen worden toegevoegd met behulp van andere warmtebronnen, te denken valt aan kaswarmte, aquathermie of met behulp van thermische zonnepanelen. Tevens moet worden onderzocht of dit mogelijk is met een ultra lage temperatuur netwerk (16 graden voor zowel warmte als koude levering) of dat er een hogere temperatuur nodig is. In de wijk zelf en/of in iedere woning komt dan een booster om de temperatuur te verhogen en geschikt te maken om de woningen op de gewenste temperatuur te kunnen verwarmen.

Pas als uit de haalbaarheid studie blijkt dat een dergelijk project kans van slagen heeft, gaan we de bewoners van de betreffende wijken informeren. Als de deelname bereidheid groot genoeg is kunnen we gaan nadenken over de financiering van het project. Subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die via de gemeente moet worden aangevraagd, is hierbij een noodzaak, zonder subsidie heeft een dergelijk project een onrendabele top, de lage prijs van het aardgas op dit moment is daarvan de oorzaak. Een lening bij een bank is de volgende stap, deze lening moet dan over 15-30 jaar worden afgelost uit de jaarlijkse bijdragen die de bewoners betalen voor het gebruik van het warmtenet of uit de verkoop van certificaten.

Er is een nieuwe warmtewet 2.0 in de maak, hierin wordt het mogelijk gemaakt dat lokale initiatieven (mede)eigenaar kunnen zijn van een klein warmtenet in eigen wijk.

Warmte van West-Friezen voor West-Friezen, Rein van Straaten, vice voorzitter van de Zonnecoöperatie West-Friesland kwam met deze slagzin. Dit is ook het motto van “Energie Samen” (Buurtwarmte), een landelijke organisatie die is opgericht om de 150 burger initiatieven, energiecoöperaties, te helpen en te ondersteunen in het ontwikkelen van warmte projecten in samenwerking met gemeenten. Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen, heeft aan de klimaat tafel bedongen dat burgers voor 50%  gaan deelnemen in lokaal eigendom. Dit naar het Deense model, Denemarken heeft geen aardgas en is 50 jaar geleden tijdens de oliecrisis al zijn overgestapt van olie op elektrisch verwarmen via warmtenetten die in lokaal eigendom zijn. Mede hierdoor is Denemarken nu koploper op het gebied van windenergie.

De werkgroep Warmte Zonnecoöperatie West-Friesland werkt samen met de werkgroep Buurtwarmte NH VEINH (vereniging van energie initiatieven Noord-Holland), om de mogelijkheden te onderzoeken voor een warmtenet in Enkhuizen met gebruikmaking van de restwarmte van Karel Bolbloemen gevestigd aan De Gouw.

Werkgroep Buurtwarmte NH-VEINH staat onder leiding van Manuel den Hollander (VEINH, RES, Buurtwarmte NH, NHEC), en bestaat uit de volgende werkgroepen:

Meer weten over dit onderwerp?

Zonneweide project

In de Algemene Leden Vergadering is toegelicht welke overwegingen van toepassing zijn voor onze deelname aan Zonneweides. Om de doelstelling in de energietransitie voor West Friesland te halen ontkomen we niet aan de duurzame energievorm zoals zonneweides.

Daarom staat ZCWF positief ten opzichte van de ontwikkeling van zonneweides, maar wel onder een aantal voorwaarden.  Zo initieert ZCWF zelf geen plannen, maar het initiatief ligt bij de buurt, de Gemeente of de projectontwikkelaar. ZCWF is bereid op uitnodiging van genoemde partijen mee te werken aan het realiseren van zonneweides.

Bewoners in de directe omgeving van de zonneweide nemen het initiatief of zijn vanaf het begin gehoord met als resultaat een brede instemming met de ontwikkeling van de zonneweide; Bewoners doen mee.

Zonneweides in West Friesland komen er sowieso, met of zonder bemoeienis van Zonnecoöperatie West-Friesland. Zonder bemoeienis van coöperaties zoals de onze zien al te vaak waar dat toe leidt; geen betrokkenheid van de omwonenden, laat staan participatie in de inrichting- en meeprofiteren in de opbrengsten. Dat kan en moet anders, dat is de inzet van Zonnecoöperatie West-Friesland. 

ZCWF wil draagvlak en burgerparticipatie bewerkstelligen, financiële participatie van omwonenden en maximale participatie van burgers met inspraak in locatie en ontwerp. Ook stellen we eisen aan het gebruik van de materialen (voldoen aan de 10 principes van UN Global Compact)

ZCWF wil en kan de financiële- en juridische aspecten van de zonneweide op zich nemen om de zonneweide gefinancierd te krijgen en de duurzame productie installatie te beheren.(beheer en administratie)

ZCWF wil en kan de participatie in duurzame productie installaties ook toegankelijk maken voor leden die minder geld hebben maar toch in een project willen participeren. Bij deze laagdrempelige participatie wordt een eerste kleine aanbetaling gedaan en het restantbedrag wordt in 15 jaar betaald door de opgewekte kWh stroom.

Bij deze ontwikkelingen staat het beheersen van de financiële risico’s voorop, zo stapt ZCWF bijvoorbeeld pas in bij oplevering van een zonneweide, maar zijn we wel nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingsfase van het project. Daar zijn uiteraard kosten aan verbonden, die altijd worden gefundeerd op een positieve businesscase.

ZWCW is betrokken bij drie (3) projecten voor zonneweides in de West-Friesland, waar we onze uitgangspunten voor participatie en samenwerking met succes hebben ingebracht. Omwonenden hebben het initiatief genomen, dorpsraden zijn betrokken en gemeenten en projectontwikkelaars zien en erkennen de rol van ZCWF. Voordat de zonneweides er daadwerkelijk komen moeten er nog talrijke (deels ongewisse) procedures worden gevolgd en zal realisatie pas in 2023 of later kunnen plaatsvinden.

ZCWF verkiest een rol als mede regiehouder en zal altijd samenwerking zoeken met collega-coöperaties in de regio, bijvoorbeeld NHEC en HVC, waarmee we expertise delen en meer draagvlak en grotere projecten aankunnen. Daarbij betrekken we ook energieleveranciers zoals onze huidige leverancier Greenchoice.

Indien u mee wil werken om onze doelen te realiseren:, wij zoeken mensen die actief iets willen gaan doen. In uitvoering, ontwikkeling of het hebben van een geschikt dak (vanaf ongeveer 200 m2) . Belangstelling!! Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief Zonnecoöperatie West-Friesland 9 september 2020

Graag houden wij jullie op de hoogte van recente ontwikkelingen van de Zonnecoöperatie West-Friesland.

Project Interpack en DWB

De lopende projecten dak Interpack en dak DWB voor de postcodes van de regio West-Friesland Oost zijn op schema. De opdracht is medio augustus verstrekt aan Zonzo om over te gaan tot plaatsen. Doel is dat de panelen zeker (ruim) voor 1 januari 2021 in bedrijf zullen zijn.

De certificaten zijn bijna allemaal verkocht, in ieder geval ruim voldoende om de projecten door te kunnen laten gaan. Betalingen van de certificaten zijn voldaan. Op een paar uitzonderingen na.

Overeenkomsten zijn verzendklaar, helaas is het deze keer niet mogelijk in verband met covid-19 om het tekenen op de locatie te doen waar de zonnepanelen geplaatst worden. Het zal zoveel mogelijk digitaal worden gedaan, de leden met certificaten krijgen deze week de overeenkomst thuis gestuurd.

Project Zaagtand:

Project Zaagtand in Hoorn; berichten zijn nog steeds positief overleggen zijn constructief maar omlooptijd is langdurig. Bij dit project zijn veel betrokkenen die een akkoord moeten geven en dat kost veel tijd.

Overig:

Op 26 september is er een rondleiding bij een nieuwe zonneweide in Midwoud u kunt hier zich voor opgeven op de website van Zonneweide Tripkouw kunt u meer informatie vinden en opgeven voor de rondleiding.

Jaarvergadering Zonnecoöperatie West-Friesland:

Op donderdagavond 22 oktober 2020 hebben wij onze jaarvergadering gepland (alleen voor leden, niet voor belangstellenden). Deze zal waarschijnlijk online plaatsvinden (video conferentie). We zijn nog zoekende naar de beste oplossing.

Verkoop certificaten op daken van DWB Aannemers te Hem en Interpack te Andijk gestart!

Vanaf 1 juli 2020 is de inschrijving voor het kopen van certificaten op 2 daken in de regio oost West-Friesland open voor iedereen in het postcode gebied.

Woont u in één van de volgende postcodes; 1601, 1602, 1606, 1607, 1611, 1613, 1614, 1616, 1619 en 1693 dan kunt u meedoen.

Op dit moment is er nog voldoende ruimte om deel te nemen. Van de lopende projecten is inmiddels duidelijk geworden dat een investering in zonnecertificaten een heel goed rendement oplevert en een veilige belegging is. Daarnaast steunt u opwekking van schone energie en door het gebruik van daken is de overlast voor de omgeving zeer gering. 

Alle informatie vindt u op deze website.

Nieuwsbrief april 2020

Deze nieuwsbrief is per email verzonden aan bestuur, leden, ambassadeurs en belangstellenden van Zonnecoöperatie West-Friesland op 6 april 2020. Heeft u interesse om deze nieuwsbrief in het vervolg ook te ontvangen? Meldt u zich dan hier aan.

1.            Nieuwsbrief in een nieuw jasje

De nieuwsbrief in een nieuw jasje, met korte intro’s en met meer uitgebreide informatie op onze website. Wij zijn er enthousiast over, maar willen natuurlijk graag weten wat jullie ervan vinden. Laat het ons weten via info@zonnecooperatiewestfriesland.nl

2.            5-Jarig jubileum Zonnecoöperatie West-Friesland

“Heden, 12 februari 2015, verschenen voor mij, notaris” …. , zo begint de eerste zin van de statuten van onze coöperatie en dat betekent, dat we nu officieel ons 5 jarig bestaan gepasseerd zijn. In die tussentijd is er met veel inzet veel werk verricht en hebben we nu een coöperatie met 135 leden, 6 daken met zonnepanelen die duurzaam opgewekte stroom produceren.

3.            De nieuwe bestuurders

Drie nieuwe bestuurders zijn nu ook officieel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, ze zijn ingewerkt en hebben hun takenpakket geheel opgepakt. De bestuursleden Ad Verhage en Kees Botman zijn op de Algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet en bedankt voor hun grote verdiensten voor de coöperatie en hebben hun bestuursfunctie intussen beëindigd.

Lees verder…

4.            Onze daken

Alle daken produceren naar verwachting. Wel zien we dat de opbrengsten van alle daken sinds september/oktober vorig jaar lager zijn dan het jaar ervoor. Warmterecords (in de winter) betekenen nog niet meer zonintensiviteit.

5.            Nieuwe ontwikkelingen daken

Op dit moment zijn we met 5 nieuwe daken actief. Het gaat daarbij om de postcodes 1607, 1619, 1624, 1661, 1697. Helaas is Liander bij de ontwikkeling de grote onzekerheid en daar komt een onzekerheid bij in de vorm van stagnatie van de levering van zonnepanelen door het coronavirus. Desalniettemin verwachten we in 2020 toch meerdere daken te realiseren.

Lees verder…

6.            De nieuwe Postcoderoos-regeling

De verwachte nieuwe, versimpelde subsidieregeling – nog niet definitief- gaat er als volgt uitzien:

  • Subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom
  • Voor dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling
  • Subsidie uit te keren aan coöperatie of VVE

Bij de start kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de huidige Postcoderoos-regeling (waarmee we gestart zijn) of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling. https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-kort  

Lees verder…

7.            Elektrische deelauto’s

Een unieke kans. Die doet zich voor in Hoogkarspel in de vorm van een pilot project. Vanuit de contacten, die we met de diverse gemeenten hebben, blijkt dat de kern van Hoogkarspel veel kansen biedt voor een succesvolle proef met elektrische deelauto’s. De projectgroep heeft een voorstel geschreven op welke wijze realisatie kan plaatsvinden van een pilot project in Hoogkarspel. Dit voorstel is met veel enthousiasme door de wethouder ontvangen.

Lees verder…

8.            Regionale Energie Strategie (RES)

In het verlengde van het klimaatakkoord van Parijs 2015 en ons nationale klimaatakkoord wordt er in onze regio Noord-Holland-Noord gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). In totaal zijn er in Nederland 30 regio’s die hiermee bezig zijn.

Lees verder…

9.            Zonneweides in Westfriesland

Er bestaan vergevorderde plannen voor zonneweides in Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West. In beide gevallen heeft Zonnecoöperatie West-Friesland een uitnodiging ontvangen van zowel de gemeente Medemblik als ook van de projectontwikkelaars Chint Solar en Sunvest om samen te werken en daarmee de burgerparticipatie daadwerkelijk handen en voeten te geven.

ZCWF wil en kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de energiehuishouding in West-Friesland, reden om in het bestuur van ZCWF meerdere malen de discussie te voeren hoe met de ontwikkeling van zonneweides om te gaan. Te meer omdat we ons realiseren dat er met alleen zonnepanelen op daken een te geringe bijdrage wordt geleverd aan de gewenste energietransitie.

De ontwikkeling van zonneweides stelt andere en nieuwe eisen aan Zonnecoöperatie West-Friesland, reden om daarover in gesprek te gaan met onze leden.

Lees verder…

Met zonnige groet,

Het bestuur, april 2020