Regionale Energie Strategie (RES)

In het verlengde van het klimaatakkoord van Parijs 2015 en ons nationale klimaatakkoord wordt er in onze regio Noord-Holland-Noord gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). In totaal zijn er in Nederland 30 regio’s die hiermee bezig zijn.

Het is de bedoeling dat de regio’s om te beginnen tot 2030 met bewezen technieken een hoeveelheid duurzame energie gaan opwekken. Die bewezen technieken zijn windmolens en zonnepanelen. Kernenergie wordt er buiten gehouden vanwege de risico’s.

De beoogde hoeveelheid op te wekken energie is dusdanig, dat we dit met alleen panelen op daken echt niet gaan redden.

Er zijn door gemeentes en een projectbureau diverse bijeenkomsten georganiseerd om informatie en meningen op te halen.

Ondertussen ziet Westfriesland zich als een subregio met een eigen ambitie, namelijk om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we in 2040 net zo veel energie opwekken als we gebruiken. 

Van de zeven Westfriese gemeenten hebben er vijf ‘ja’ gezegd tegen deze serieuze ambitie, maar tegelijkertijd zijn er ook veel geluiden te horen tegen windmolens en zonneweides. Ongetwijfeld gaat dat nog veel discussie opleveren.

Het is wel zo dat de landelijke politiek van de regio’s verwacht dat ze met een serieus bod komen. In die zin wordt er ook wel wat opgelegd, maar hoe dat verder gaat uitpakken is nog onduidelijk.

Nieuwsbrief april 2020