Voorbeeld Buurtscan

Met dit marktonderzoek willen we een beeld krijgen of er voldoende belangstelling is om van start te gaan

Wij gebruiken je gegevens uiteraard alleen in het kader van deze marktverkenning

Als blijkt dat er voldoende belangstelling is, komen wij met een konkreet plan. Pas dan hoef je te bepalen of je daaraan wel of niet mee wilt doen

Werkgroep elektrische deelauto Zonnecoöperatie Westfriesland


0
Aantal km per maand
eens0onens
Aantal dagen per maand
0
Aantal minuten (5 min= ca 400 meter)

Dit deelautoproject is gestart vanuit de Zonnecoöperatie Westfriesland in samenwerking met de gemeente.
Wij zijn op zoek naar mensen vanuit Hoogkarspel die mee willen denken en werken aan de verdere ontwikkeling van dit project.