Veelgestelde vragen

Ik wil meedoen met de Zonnecoöperatie West-Friesland. Wat moet ik doen?

U kunt zich aanmelden via onze website

De onderstaande veelgestelde vragen zijn van toepassing op onze projecten zonnedaken .

Ik ben huurder. Kan ik dan ook meedoen?

Ja, tenzij u inclusief energiekosten huurt. U moet dus zelfstandig afnemer zijn van stroom.

Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?

De regeling voor de korting op de energiebelasting sluit een aantal groepen ondernemers uit, bijvoorbeeld als je speculeert met onroerend goed of als je in energie handelt of een woningcorporatie bent. Uw huis moet in elk geval voor meer dan 50% worden gebruikt als woonhuis.

Ik woon niet in West Friesland Oost. Kan ik wel meedoen?

De Zonnecoöperatie is continu op zoek naar nieuwe daken. Momenteel zijn er daken gerealiseerd in Enkhuizen, Stede Broec, Hoorn, Hem en Blokker. Daarnaast zijn we ook daken aan het bekijken in diverse andere gemeentes. Houdt daarom onze website in de gaten, wordt lid, en/of meld u zich aan voor onze nieuwsbrief

Wat wordt er verstaan onder “postcoderoos”?

De postcoderoos betekent de postcode waarin het dak gevestigd is of de daaraan grenzende postcode met de daaraan grenzende postcodes van 4 cijfers. Verdere uitleg over de postcoderoos kunt op lezen op de website van Greenchoice

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen binnen de postcoderoos kunt u de zonnecertificaten houden.

Als u gaat verhuizen naar buiten de postcoderoos kunt u de certificaten aanbieden aan de koper of nieuwe huurder van uw huis. Uw huis is aantrekkelijker omdat er nauwelijks elektriciteit betaald moet worden.

U kunt ze ook aanbieden aan de coöperatie, die mogelijk belangstellenden op een wachtlijst heeft.

In alle gevallen moet de levering van de certificaten plaatsvinden via de coöperatie, die daar een kleine bijdrage voor administratiekosten voor in rekening zal brengen.

Wat gebeurt er als ik overlijd?

Dan gaan de certificaten over naar de erfgenamen, die ze kunnen houden als ze in dezelfde postcoderoos wonen en aan de coöperatie moeten aanbieden als dat niet het geval is.

In alle gevallen moet de levering van de certificaten ook hier weer plaatsvinden via de coöperatie, die daar een kleine bijdrage voor administratiekosten voor in rekening zal brengen.

Gaat de coöperatie ook in de zonnecertificaten handelen?

Nee, maar gaat wel een bemiddelende rol spelen als daar behoefte aan is. Zij creëert een soort marktplaats waarbij ze vraag en aanbod registreert. Tevens stelt zij jaarlijks een indicatie prijs vast.

Als er tegen die indicatie prijs geen kopers te vinden zijn wordt de verkopende partij een lagere prijs aangeboden. Hij kan er dan voor kiezen om ze niet te verkopen bij een vrijwillige verkoop en hij moet dat aanvaarden bij een gedwongen verkoop.

Hoeveel stroom levert 1 zonnepaneel?

Afhankelijk van het type zonnepaneel tussen  230 en 280 kWh per jaar. Maar aangezien de panelen nog gekocht moeten worden kan dat nog enigszins afwijken. Na verloop van tijd gaat de opbrengst met ca. 0,8% per jaar achteruit.

Wat gebeurt er als er minder stroom geproduceerd wordt?

Dan wordt de opbrengst lager en duurt de terugverdientijd langer. Maar..:

Er wordt een verzekering afgesloten voor brand en storm en blikseminslag en voor productie verlies als gevolg daarvan.

Wat zijn de voordelen van het kopen van Zonnecertificaten?

Minder CO2-uitstoot, waardoor geen verdere verstoring van het klimaat, Vanaf dag 1 wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt voor de door de zonnepanelen opgewekte energie en we worden minder afhankelijk van buitenlandse leveranciers.

Investering in zonnecertificaten brengt vooralsnog meer op dan de rente op de bank.

Wanneer heb ik mijn investering terugverdiend?

De Zonnecertificaten verdienen zich terug in ca 10 jaar. De Zonnecertificaten houden dan nog zo’n 10 à 15 jaar economische waarde, waardoor uw energierekening lager zal zijn.

Hoe verdien je de Zonnecertificaten terug?

U krijgt van de energiemaatschappij een factuur voor uw energieverbruik zoals altijd. En jaarlijks krijgt u van de coöperatie uw deel in de opgewekte stroom uitbetaald. Bovendien krijgt u jaarlijks van de energieleverancier de betaalde energiebelasting terug. Zo verdient u uw investering in ca 10 jaar terug. Omdat de zonnepanelen ook na de terugverdientijd nog een jaar of 10 à 15  meegaan, wordt het voordeel tegen die tijd natuurlijk groter.  

Wanneer wordt besloten dat een project doorgaat?

De beslissing om door te gaan zal pas worden genomen als het merendeel van de zonnecertificaten behorend bij een bepaald dak verkocht en betaald is.

Hoeveel Zonnecertificaten kan ik kopen?

Wij adviseren voor ongeveer 80 à 90% van uw gemiddelde stroomverbruik te kopen. Als u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het surplus geen energiebelasting terug.

Een voorbeeld: Jaarverbruik: 3000 kWh x 80% = 2400 kWh. Dat is afgerond 9 Zonnecertificaten.

Bij 90% is het afgerond 10 zonnecertificaten.

Wanneer moet ik betalen?

U krijgt eerst een definitief overzicht met de harde financiële informatie. Daarna kunt u een definitief besluit nemen. Vervolgens ontvangt u een ledenovereenkomst en krijgt u een rekening om uw deelname te betalen.

Hoe wordt de door mijn panelen opgewekte stroom verrekend?

De Zonnecoöperatie maakt afspraken met een zogenaamde Project Verantwoordelijke (PV). Dit is een vergunning houdend energiebedrijf dat bereid is om de zonnestroom van de coöperatie tegen een marktconforme prijs te kopen. Na een jaar productie wordt de stroom door de energiemaatschappij aan de coöperatie betaald. Vervolgens wordt de geproduceerde stroom naar verhouding van het aantal certificaten op een bepaald dak aan de deelnemers van dat dak door de coöperatie uitbetaald, onder aftrek van de jaarlijkse kosten voor onderhoud en verzekering enz.

We hebben vooralsnog besloten om in zee te gaan met Greenchoice. Maar voor ieder nieuw dak bekijken we welke energie maatschappij daar het beste bij past.

Als ik stroom wil betrekken via zonnepanelen van de coöperatie, moet ik dan overstappen van mijn huidige energiebedrijf naar die van Zonnecoöperatie?

Ja. Anders wordt het ingewikkelder en financieel minder interessant.

Ik wil wel overstappen van mijn huidige energiebedrijf naar die van de Zonnecoöperatie, maar heb een contract waaraan ik vast zit. Hoe los ik dit op?

Controleer hiervoor de voorwaarden van uw energieleverancier. Het kan zijn dat er een zogeheten overstapvergoeding wordt gevraagd. Let op: Indien u kiest voor een 3 jaar vast contract via Greenchoice, dan vergoeden zij de boete van uw huidige leverancier wanneer dit aan de orde is. Overstappen kan heel gemakkelijk via deze link.

Ik heb al winddelen van Greenchoice. Kan ik nu ook Zonnecertificaten kopen?

Jawel, maar het is niet gunstig om meer winddelen en zonnecertificaten te kopen dan 80 à 90% van uw jaarlijks elektriciteitsverbruik.

Op mijn huidige energierekening staan netwerkkosten voor Liander. Blijven deze?

Ja.

Op mijn huidige energierekening  staat energiebelasting. Moet ik die bij de Zonnecoöperatie ook betalen?

U betaalt nu circa 12 cent energiebelasting incl. BTW (over de belasting).

In het energieaccoord van vorig jaar is afgesproken, dat de op deze wijze opgewekte stroom een korting op de energiebelasting krijgt die gelijk is aan de betaalde belasting. Over de door u op deze wijze opgewekte energie hoeft u dus per saldo geen energiebelasting te betalen. Na acceptatie van het dak door de belastingdienst geldt deze regeling voor 15 jaar.

Op mijn huidige energierekening staat een post ‘Korting energiebelasting’ (of heffingskorting). Is dat hetzelfde als de korting op de energiebelasting voor leden van de nieuwe Energiecoöperatie?

Nee. De zogenaamde heffingskorting geldt voor iedereen. Deze blijft zo.

Hoe gaat dat precies met die korting voor coöperatieleden?

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. De korting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar).

Per 1 januari 2015 gaat deze regeling ook gelden voor kleine ondernemers. (ook maximaal 10.000 kWh).

Zij dienen dan wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Lopen we geen risico als de gebouwen, waar de zonnepanelen op liggen bijvoorbeeld over tien jaar een andere eigenaar of bestemming krijgen?

We maken afspraken met de rechtspersonen om de zekerheid op langere termijn te borgen.

Er wordt een recht van opstal verleend voor het dak voor de looptijd van het project. Een volgende eigenaar is hieraan gehouden. Dit wordt notarieel vastgelegd.

NB genoemde geldbedragen kunnen nog iets wijzigen en het prijsniveau en belastingregels kunnen veranderen