Warm Medemblik

De werkgroep “Warm Medemblik” is een initiatief van enkele vrijwilligers in de gemeente Medemblik om medebewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning.

1.      Het programma “Warm Medemblik”

Op initiatief van vrijwilligers uit Wognum (Theo van Lieshout, Erik Huisman en Sjaak Hendriks) en uit Hoorn (Harmen Westra, Martin de Boer en Ronald Bothe) is het idee ontstaan om bewoners te enthousiasmeren en te helpen hun woning te verduurzamen door energiescans aan te bieden aan alle inwoners uit West-Friesland. In samenwerking met de lokale werkgroep, de gemeente Medemblik en Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) is een meerjarenprogramma tot in 2026 voor het uitvoeren van energiescans voor bewoners in West-Friesland samengesteld.

We beginnen met een pilot “Warm Medemblik” en op basis van opgedane ervaringen gaan we deze aanpak in 2023 uitbreiden naar de overige 6 gemeenten in West-Friesland.

Belangrijk uitgangspunt bij het programma “Warm Medemblik “ is dat de bewoners onafhankelijke-, eerlijke- en objectieve informatie aangereikt krijgen om hun woning te verduurzamen.

In 2023 willen we het aantal opgeleide energiecoaches verder uitbreiden en ook aanvullende cursussen gaan aanbieden met als doel bewoners, die na het 1e energiegesprek verdere ondersteuning wensen bij het realiseren van maatregelen om hun woning energieneutraal te maken, met onafhankelijke- en deskundige energiecoaches te kunnen begeleiden.

2.      Aanbod aan de deelnemende bewoners in Medemblik

Energiegesprek.

Het energiegesprek is een bezoek aan huis met de duur van circa 1 uur. Doel is vooral kijken naar glas, tocht, muren en dak, met als doel vast te stellen waar kansen en mogelijkheden liggen voor verduurzaming van de woning. Het energiegesprek wordt uitgevoerd door een opgeleide energiecoach.

Warmtescan

Aanvullend op het energiegesprek kan het nuttig zijn – alleen in de winterperiode en als dat zinvol lijkt- gebruik te maken van een IR camera. Doel is dan vooral om de inwoner te laten zien wáár de verliezen zitten en is aanvullend op de uitkomsten van het energiegesprek.

3.      Het opleiden van de energiecoaches

Het doel is in 2022 circa 15 energiecoaches (vrijwilligers) op te leiden. Deze coaches gaan werken onder de vlag van ZCWF. De opleiding wordt verzorgd door een erkend opleidingsinstituut. De start van deze opleiding is gepland in november 2022.

Kijk voor méér informatie op de website van Warm Medemblik